Pagina wordt geladen ...

Schoonmaak is een essentieel onderdeel in de bestrijding van het Coronavirus. Wij hebben daarom een lijst opgesteld met belangrijkse aandachtspunten voor de schoonmaak.

Coronavirus

Bezorgdheid en rust bewaren.

Wij begrijpen de bezorgdheid onder de medewerkers en wij voelen ons verantwoordelijk om jullie goed te informeren over de maatregelen die worden genomen. De schoonmaak is een essentieel onderdeel om de bestrijding van het Coronavirus te lijf te gaan. Daarom is het van cruciaal belang dat wij de rust bewaren en dat wij zorgen dat zoveel mogelijk werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Twijfel je ergens aan, neem dan contact op met je leidinggevende.

- Schoonmaakprotocollen schoonmaak tijdens coronacrisis -

Goede hygiëne en goede schoonmaak zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Maar hoe kun je je werk veilig doen? En hoe kun je je het beste beschermen? In samenwerking met de RAS hebben wij drie protocollen opgesteld. Elke protocol beschrijft een andere situatie en welke handelingen je moet verrichten.

Protocol A, het meeste voorkomend: Algemene ruimtes waar geen coronapatient wordt behandeld.:

 1. Openbare ruimtes kunnen net als anders volgens het reguliere werkprogramma worden schoongemaakt. Schoonmaken kan zowel met de traditionele methode als met de microvezelmethode. Zorg altijd dat je de 1,5 meter afstand bewaart tot andere mensen.
 2. Maak contactpunten zoals deurklinken, toiletten, handgrepen, telefoons en trapleuningen extra goed schoon.
 3. Je schoonmaakdoeken en moppen kun je net zoals gebruikelijk wassen (minimaal 60 graden). Je kleding mag meegewassen worden ander wasgoed.
 4. Afval kun je op de normale manier afvoeren.
 5. Je hebt geen aanvullende beschermingsmiddelen nodig. handschoen is wel vereist.

Voor alle protocollen klik op onderstaande link:

Protocol A: Schoonmaak in algemene ruimtes waar geen coronabesmetting is.

Protocol B: Schoonmaak in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je wel 1,5 meter afstand van alle mensen in de ruimte kunt houden

Protocol C: Schoonmaak in ruimtes waar mensen in quarantaine en/of besmette mensen zijn, waarbij je niet 1,5 meter afstand van alle mensen in de ruimte kunt houden.

Protocollen voor onze opdrachtgevers.

Speciaal voor onze opdrachtgevers hebben wij samen met het OSB een aantal protocollen opgesteld om veilig en gezond te werken in een 1.5 meter economie.

Houd afstand!

Afgelopen dagen heeft de regering iedereen uitdrukkelijk verzocht om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Wij vinden dit ook zeer belangrijk. Zo kunnen wij met elkaar ervoor zorgen dat het coronavirus zich minder snel verspreidt.

- Update 18 maart -

Verklaring  Rijksoverheid Schoonmaak is onderdeel van cruciale beroepsgroepen.

De Rijksoverheid heeft verklaart dat schoonmaak onderdeel is van de cruciale beroepsgroepen. De schoonmaaksector is daarmee een onmisbaar onderdeel van de vitale processen, ondanks dat schoonmaak niet expliciet is toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen. De schoonmaaksector heeft een breed werkpakket aan werkzaamheden in vitale sectoren als de zorg, vervoer, onderwijs, kinderopvang, voedinsgmiddelenindustrie etc.

Lijst met cruciale beroepen.

De erkenning heeft tot gevolg dat wanneer 1 van de ouders schoonmaakt in de sector die genoemd is op de lijst van cruciale beroepen, de onderstaande maatregelen van toepassing is:

 • Schoonmakers (ten minste 1 van de ouders in een vitaal beroep) recht hebben om zo nodig gebruik te maken van nood(kinder)opvang. Deze opvang moet beschikbaar zijn zodat de schoonmakers aan het werk kunnen blijven.
 • In geval van schaartste schoonmakers ook voorrang dienen te krijgen bij de beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.
 • Schoonmakers blijven pas thuis bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (is >38 graden), in overleg met werkgever. Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven en dus ook geen reden om weg gestuurd te worden door de opdrachtgever.

Link naar de verklaring van het OSB.

Voor meer informatie over nood(kinder)opvang in cruciale beroepen vind je hier.

Wat kun je zelf doen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Het belangrijkste is om alert te blijven en om een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen.

 • Was je handen vaak en goed met water en zeep
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd handcontact (geef elkaar geen hand)
 • Houd gepaste afstand (1,5 meter) en vermijd grote groepen
 • Gebruik handschoenen

 

Hoe gaan we het Coronavirus te lijf!

Schoonmaak is een essentieel onderdeel in de bestrijding van het Coronavirus. Wij hebben daarom een lijst opgesteld met belangrijkse aandachtspunten voor de schoonmaak.

 

 

Kinderopvang en werken.

De sluiting van kinderopvang en scholen betekent niet dat je niet hoeft te werken. Overleg samen met je leidinggevende om tot een oplossing te komen zodat je toch aan het werk kan gaan. Schoonmakers die werken in cruciale sectoren kunnen eveneens gebruik maken de nood(kinder)opvang.

 

Lijst met vitale en cruciale beroepen.

Er wordt momenteel hard gewerkt om bij de overheid de schoonmaak als een cruciaal beroepsgroep erkend te krijgen. Dit is nu nog niet het geval. Voor kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepsgroepen, blijven de scholen en kinderopvanglocaties wel open. Zij kunnen dan aan het werk terwijl hun kinderen daar worden opgevangen. De minister heeft inmiddels positief gereageerd om de schoonmaak toe te voegen aan deze lijst. Zodra dit definitief is zullen wij jullie hierover informeren.

Hoe krijg je het Coronavirus?

Je kunt het virus van iemand anders krijgen:
 • Als iemand met het virus hoest of nietst, komen er kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Die kun je inademen.
 • Je kunt de druppeltjes ook op je handen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand je een hand geeft of als iemand in de buurt niest. Als je met je handen je ogen, mond, neus of keel aanraakt, kan het virus je lichaam binnenkomen.

Thuiswerken.

De overheid geeft het advies om thuis te werken. Dit is alleen niet mogelijk voor alle beroepen, waaronder die van schoonmaker. Het is belangrijk dat Nederland schoon blijft, daarom moet elke medewerker die niet ziek is toch op de werklocatie komen. Het is wel belangrijk om de hygiëne maatregelen goed in acht te nemen.
 

Kan ik aan het werk?

Mensen met het nieuwe Coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Heb je twijfel over je gezondheid of je wel of niet naar je werk moet gaan? Neem dan direct contact op met je leidinggevende of afdeling personeelszaken.

 

Actuele informatie.

Kijk voor alle actuele informatie en over nog meer adviezen op de website van het RIVM.